Pr-Tech
 

Google Pr-Tech
Misioni i Pr-TechKontribuesitKontribuesit në BotëInformatat TeknikeKontaktoni Pr-TechRregullorjaEnglish InformationInformations en FrançaisAllgemeines zu Pr-TechJapanese Information
Misioni i Pr-Tech


Misioni i Pr-Tech është nxitimi, ndërtimi dhe ringjallja e trojeve Shqiptare në aspekt teknologjik, shkencor dhe kompjuterik. Pr-Tech tenton ti ngritë shtetet Shqiptare në nivel të duhur për te ekzistuar si konkurencë serioze në tregun e sotëm teknologjik, duke filluar me Europë Jug-Lindore.

Pr-Tech e nxitë kreativitetin dhe edukimin e të rinjëve dhe profesionistëve teknologjik duke ofruar material informues, në formë të lajmeve dhe fotoreportazhit, materiale mësimore, në formë të publikimeve dhe shkrimeve si dhe encikopedisë, materiale hulumtuese, në formë të kodit dhe sfidave, dhe në formë të komunitetit që i përforcon lidhjet mes individëve të interesuar në të njejtat gjëra.

Bërthama e Pr-Tech është se njohuria duhet të jetë e hapur dhe e freskët. Pr-Tech e arrinë këtë duke e mundësuar publikimin e materialit dhe duke ofruar informim të freskët me perspektivë Shqiptare por me prapavijë ndërkombëtare.
Mbi Pr-Tech | Kontaktet Copyright Pr-Tech® 2004 - 2015 Thanks to all that inspired, taught and helped push us forward...