Pr-Tech
 

Google Pr-Tech
Sfidat Arkiva e Sfidave
Kuizet dhe Testet

Lista e problemeve/enigmave

Zbulim i algoritmit pėr gjetjen e pėrgjigjes
Mbaron me: 15/11/2006
Më poshtë jepen dy shembuj pyetje-përgjigje me një "demon autentikimi" të
sistemeve Amiga.

Vijon si me poshte:

Kërkese :
[kodi]1131113133331...

Trekėndėshi numerik
Mbaron me: 31/10/2006

...

Hedhja e topit nė kanal
Mbaron me: 10/08/2006
Në këtë sfidë ju ballafaqoheni me lëvizjen e topit nëpër kanal, ku hapësirat janë të shfaqura me pikë "....

Mbledhja e numrave Romak
Mbaron me: 15/06/2006
Kësaj radhe ju duheni ta krijoni një skript i cili do të jetë në gjendje ti pranoj (2) dy numra Romak dhe ti mbledh ato....

Indikatori 7-segmentėsh
Mbaron me: 09/05/2006
Le të shkruhet programi i cili pranon një numër të plotë nga tastjera (integjer 1 deri 10 shifror) dhe shëndron këtë numër në indikatorët serik 7-segm...

Numri i parė 10-shifrorė nė Fibonaqi sekuencė
Mbaron me: 23/04/2006
Gjejeni numrin e parë 10-shifrorë në Fibonaqi sekuencë. Pas kësaj, gjejeni shumën e numrave të cilët e paraqesin numrin respektiv....

Shuma e numrave tek nė sekuencėn Fibonaqi
Mbaron me: 08/04/2006
Kjo sfidë është përshtatur nga Problemi 2 i Projektit "Euler".

Nëse nuk jeni të njoftuar me konceptin e Fibonaqi sekuencës,...

Numėrimi i tė Hėnave dhe Dielave
Mbaron me: 25/03/2006
Kjo sfidë është përshtatur nga Problemi 19 i Projektit "Euler".

Kësaj radhe koha është pjesë e sfidës....

Fusha e helikopterit
Mbaron me: 05/03/2006
Supozoni se nevojitet ndërtimi i një fushe(pistë) të helikopterit mbi një ndërtesë. Ndërtesat mund të kenë strukturë të ndryshme prandaj nevojitet të ...

Pėrshkrimi i tabelės tė shahut me anė tė kalit
Mbaron me: 11/02/2006


....

Numri i reprezentimeve primė tė numrave tė plotė
Mbaron me: 21/01/2006
Disa numra të plotë (ang. integer) mund të paraqiten si shumë e një apo më shumë numrave primë konsekutiv - të njëpasnjëshëm (në sekuencë)....

Shuma e numrave primė tė rastit
Mbaron me: 16/12/2005
Krijoni skriptën e cila do të gjeneroj në mënyrë të rastësishme 30 numra primë të cilët gjenden në mes numrit 1 dhe 3000....

Gjetja e prodhimit gjashtė shifrorė palindromik
Mbaron me: 01/12/2005
Gjeni të gjithë numrat gjashtë shifror të cilët pasi që të shumëzohen me ndonjë numër do të japin si prodhim radhitjen e shifrave të tyre por nga mbra...

Gjetja e rrugės
Mbaron me: 18/11/2005
Zgjidhja e kësaj sfide kërkon nga ju që të krijoni një skriptë e cila do ta gjen rrugën e duhur nga fillimi (F) deri tek caku (C) në hap...

Gypėzimi i programeve
Mbaron me: 31/10/2005
Ndërtoni një skriptë e cila do të marrë si argumente emrin e dy programeve së bashku me argumentet e tyre,...

Gjetja e numrit katėr shifror
Mbaron me: 17/10/2005
Ndërtoni një skriptë e cila do ta gjen numrin katër shifror që i përmbush këto kushte:

a) Shifra e dytë duhet të jetë e barabartë me shumën e shif...

Vendosja e N mbretėreshave nė njė MxM fushė tė shahut
Mbaron me: 10/10/2005
Ndryshuar më: 28/09/2005

Përpiloni një kod i cili do të tregoj se cili është numri maksimal i mbretëreshave të cilat munden të vendosën në një ...

Gjetja e prodhimit mė tė madh tė pesė numrave tė njėpasnjėshėm
Mbaron me: 25/09/2005
Në këtë sfidë ju duheni të prodhoni një numër 1,000 shifror. Pas prodhimit ju duheni që të gjeni prodhimin më të madh të pesë numrave të njëpasnjëshëm...

Parseri i shprehjeve "prefiks", "infiks" dhe "postfiks"
Mbaron me: 06/09/2005
Shprehjet prefiks (para pozicionim), infiks(brenda pozicionim) dhe postfiks (pas pozicionim) janë mënyra se si të llogariten shprehjet aritmetike....

Gjetja e prodhimit mė tė madh palindromik
Mbaron me: 15/08/2005
Krijoni një skriptë e cila do të gjen prodhimin më të madh palindromik të dy numrave tre shifrorë. P....

Shfaqja heksadecimale e pėrmbajtjes tė skedės
Mbaron me: 31/07/2005
Kësaj radhe ju duheni të krijoni një skriptë e cila do ta lexon përmbajtjen e një skedë në format binar....

Dekodimi i transmetimit tė Morsit
Mbaron me: 21/07/2005
Ju jeni të sfiduar me dekodimin e një transmetimi i cili gjendet në formë të kodit internacional të Morsit....

Kulmet e Trekėndėshit
Mbaron me: 12/06/2005
Sdida e mëposhtme është paraqitur në një nga garat e programimit të "ACM International Collegiate Programming Contest"

Konsideroni rrjetën e trekën...

Pėrmbysja e Matricės
Mbaron me: 30/05/2005
Le të shkruhet programi i cili do ta përmbys (Ang: Invert) matricën A (me dimensione 3 me 3). Në rast që matrica është singulare (nuk e ka matricën in...

Vizatimi Fraktal #2
Mbaron me: 02/05/2005
Në këtë sfidë kërkohet që të krijohet figura fraktale në mënyrë tekstuale. Programi kërkon një hyrje që mund të jetë çdo numër k=0,...

Vizatimi Fraktal
Mbaron me: 25/04/2005
Në këtë sfidë kërkohet që të krijohet figura fraktale në mënyrë tekstuale. Programi kërkon një hyrje që mund të jetë çdo numër n=2^k,...

Gjetja e vlerave tė variablave
Mbaron me: 15/04/2005
Këtë herë ju duheni të krijoni një skriptë e cila do ti gjen vlerat e variablave x, y, dhe z, nga ekuacioni:
x + y * z = 8347

Vlerat du...

Mbledhja me anė tė operatorėve logjik
Mbaron me: 31/03/2005
Në këtë sfidë ju duheni të krijoni një skriptë e cila vetëm me anë të operatorëve logjik (AND, OR, XOR,...

Mbledhja e dy numrave 256 shifror
Mbaron me: 15/03/2005
Ju ka shkuar mendja ndonjëherë, apo keni pasur ndonjëherë nevojën t'i mblidhni dy numra të mëdhenj? P....

Gjetja e pėrpuethshmėrisė nė mes tė vargut dhe mostrės
Mbaron me: 28/02/2005
Këtë herë ju jeni të sfiduar me krijimin e një programi i cili do t'a merr një varg dhe një mostër dhe do të gjen përputshmërinë ndërmjet këtyre dyjav...

Zgjidhja e Ekuacionit Linear
Mbaron me: 14/02/2005
Shënim: Kjo sfidë është sugjeruar nga Hasan Cana.

Ja edhe një sfidë që ka të bëj me matematikë....

Procesimi i Vargjeve (Stringjeve) Matematikore
Mbaron me: 31/01/2005
Në këtë sfidë duheni t'a krijoni një skriptë e cila do të bën procesimin e vargjeve (stringjeve) matematikore....

Shtėpi Letrash
Mbaron me: 10/01/2005
Kjo sfidë bazohet në konceptin e ndërtimit të një shtëpie letrash. Ēka kërkohet nga ju është që t'a krijoni një skriptë e cila do të pyetë për numrin ...

Trungu - Llogaritja e lidhjeve
Mbaron me: 20/12/2004
Edituar me 11/12/04

Kjo sfidë ka ta të bëjë me manupulim të trungut (tree). Detyra është që të llogaritet rruga prej burimit deri te destina...

Njė Copėz Kriptogrami
Mbaron me: 10/12/2004
Kjo sfidë është për ata që janë të etur për kriptologji. Si edhe në sfidat tjera, ju duheni që t'a zbuloni algortimin me të cilin bëhet enkriptimi i m...

Mė shto. Kripto.
Mbaron me: 30/11/2004
Për t'a zgjedhur këtë sfidë do t'ju nevojitet t'a zbuloni algoritmin me të cilin bëhet enkriptimi dhe dekriptimi i mesazheve....

Trekėndėshi i Paskalit
Mbaron me: 15/11/2004
Në këtë sfidë ju duheni t'a krijoni një skriptë që do të merr vlerën e rreshtit dhe vlerën e elementit mbrenda rreshtit të dhënë tek Trekëndëshi i Pas...

Verifikimi i Palindromeve
Mbaron me: 31/10/2004
Kjo sfidë ka të bëj me verifikimin e vargjeve (stringjeve), se a janë palindrom apo jo. Palindromet janë fjalët që munden të lexohen njejtë si nga e m...

Kriptimi Transpozicional
Mbaron me: 30/09/2004
Në këtë sfidë jeni të ballafaquar me një llojë të ri të kriptimit. E vetmja informatë që ju ofrohet është që stringu:

[kodi]
Ky eshte stringu i en...

Gjetja e Rrugės mbrenda Labirintit
Mbaron me: 15/09/2004
Në këtë sfidë duheni të ndërtoni një skriptë që do t'a gjeje rrugën mbrenda labirintit të mëposhtëm:

[kodi]
############
#....

Deshifrimi (ang. decrypt) i informatave tė rėndėsishme
Mbaron me: 30/08/2004
Përpiluar nga Genc Doko dhe Betim Deva.

Fshehja e informatave gjithmonë ka qenë prezente nepër zonat e luftës....

Bashkėsia e integjerėve
Mbaron me: 15/08/2004
Nëse ju jipet bashkësia e integjerëve [S], gjeni numrin d më të madh, ashtu që d = a + b + c, ku a, b,...

Gjenerimi i kodeve (permutacioneve)
Mbaron me: 25/07/2004
Paramendoni nje kod(password) qe doni ta gjeni me menyren "brute-force" te cilit ia dini vetem disa simbole si dhe poziten e atyre simboleve ne kod....

Problemi matematikor 3n+1
Mbaron me: 29/06/2004
Ky problem ka te beje me nje algoritem, por ju duhet qe te perdorni kete algoritem qe te zgjidhni te gjithe problemin....

Barazimi i kllapave te tekstit
Mbaron me: 20/06/2004
Shkruani programin ne njeren prej ketyre gjuheve programuese: Java, C, C++ dhe Perl, i cili do te cakton se teksti (shprehja) e dhene eshte e sakte ap...

Kendi ne mes te akrepave to ores
Mbaron me: 08/06/2004
Shkruani programin ne njeren prej ketyre gjuheve programuese: Java, C, C++ dhe Perl, i cili do te llogarite kendin ne mes te akrepit te vogel dhe atij...

Mbi Pr-Tech | Kontaktet Copyright Pr-Tech® 2004 - 2015 Thanks to all that inspired, taught and helped push us forward...